Publicacion de:

admin@test.io


IMAGENs

Toltekayotl ~~ Arte

2020-10-04 14:27:17

Se papalotl. Se tonal otlaseuets an inigal in papa- lotl oxixiton. Iga tlagoyolistle opatlan an opatlan, opanogue siguin tonaltij an kuak in papalotl omogopato, oguitak se xochitl kopontok ganin oyiya ichan an iga paguilistle onkan omoseui.BLOQUE DE COMENTARIOS

admin@test.io 2020-09-30 18:31:33

Excelente Poesia